Gilde van Sint Barbara en Sint Sebastiaan

Aan het begin van deze website willen we ons graag even voorstellen. Het Gilde van Sint Barbara en Sint Sebastiaan is van oorsprong 'n schutsgilde, 'n gilde om de kerk en het gezin te beschermen, te beschutten

in roerige tijden. Aantoonbaar is ons gilde het oudste van de acht gilden die Vught ooit kende.

In een testament van 9 februari 1453 wordt al geschreven over Gilde Sint Barbara.Gilde Sint Sebastiaan en Sint Anthonis komen we tegen in 1489. Vanaf 1843 gaan genoemde gilden in elkaar op en staat nu als het ruim 50 leden tellende Gilde van Sint Barbara en Sint Sebastiaan in de nog prille 21e eeuw.

Ons gilde is rijk. Rijk aan historie, rijk aan verworvenheden, rijk aan gildegevoel.Tastbaar resultaat zijn de eeuwenoude zilveren schilden op de kazuifels; gewonnen bij wedstrijden, of geschonken door onder anderen de gildekoningen. Het meest waardevolle zilver siert het koningskazuifel; de zilveren Koningsvogel daarop is van voor 1503 ...

Op de welbekende gildedagen treffen de gilden elkaar in de kamp met het geweer, de kruisboog, het vendelen en het trommen. Maar de spil van het gilde is en blijft de broederschap; het er zijn voor elkaar.

Joomla templates by Joomlashine